Disclaimer

Red Zebra Group is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen ons best om deze site actueel, volledig en juist te houden.

Red Zebra Group heeft deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Red Zebra Group is dan ook niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie afkomstig van deze website.

Rechten van intellectuele eigendom

Red Zebra Group heeft zich ingespannen aan alle auteursrechtelijke verplichtingen te voldoen. Als iemand meent alsnog rechthebbende te zijn, kan deze persoon contact opnemen met de organisatie afentoe.nl. De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op deze website berusten bij Red Zebra Group.