‘Dankzij de RedZebra’s zijn we professioneel volwassen geworden.’

Cultuurverandering in biotechbedrijf

Structurele cultuurveranderingen op de werkvloer; hoe implementeer je die? Het vraagt om nieuw gedrag binnen een team en organisatie. Samen met de RedZebra’s ontwikkelt een leidinggevende van een internationaal biotech-bedrijf zo een nieuwe ‘taal’ binnen zijn team.

Sinds 2017 werk je regelmatig met de RedZebra’s. Waarin onderscheiden zij zich?

“Elk traject is volledig tailor made. De RedZebra’s stemmen af op jouw behoefte en zien wat er nodig is. Ze zijn ontzettend gedreven. Tijdens sessies bijvoorbeeld delen ze heel open hun persoonlijke ervaringen. Daarmee stimuleren ze anderen om hetzelfde te doen.

De RedZebra’s nemen een rol aan die niet dwingend of alwetend is, maar echt op co-creatie zit. Een laagdrempelige manier, waarin ruimte is voor debat zonder dreiging. Dat op een natuurlijke wijze integreren in een team vind ik uniek.”

Met welke vraag kwam je bij de RedZebra’s terecht?

“Na jaren vanuit een gestructureerd plan werken, besefte ik dat het anders moest. De wereld verandert snel en onze sector wordt onvoorspelbaarder. Ik besloot kennis en visie vanuit mijn team te halen en om samen een richting te bepalen. Kortom, een bottom-up visie. Ik dacht dat mijn team daar heel blij van zou worden, maar het tegendeel bleek waar. Medewerkers waren het niet gewend zoveel ruimte te krijgen en dat verlamde. Hoe kon ik al die slimme mensen toch activeren en initiatief laten nemen?”

De RedZebra’s nemen een rol aan die niet dwingend of alwetend is, maar echt op co-creatie zit.

Hoe hebben de RedZebra’s je daarin geholpen?

“Over een periode van een half jaar heb ik met Sebastian en vijf van onze managers verschillende sessies doorlopen. In die sessies legden we de basis voor onze eigen, veilige communicatie: een neutrale manier om problemen met elkaar te bespreken. De eerste stap daarin was om na te gaan wat een ‘veilige sfeer’ voor iedereen betekent. Daar werd veel tijd aan besteed, omdat je iedereen honderd procent aan boord wilt hebben. Tegelijkertijd werd duidelijk wat de medewerkers belangrijk vinden in de omgang met elkaar. Daarna hebben we de hele organisatie een dag vrijgemaakt om dezelfde aanpak te volgen.”

Wat was voor jou een eye-opener tijdens het verandertraject?

“Los van de technieken die je leert en de oefeningen die je doet, sta je stil bij wie de mensen zijn waarmee je werkt. Je begrijpt beter wat hen beweegt, wat hun karaktereigenschappen zijn; je bouwt interpersoonlijke relaties op. Dat is voor mij en voor de hele organisatie heel waardevol gebleken.”

Wat heeft de samenwerking jouw bedrijf en je team opgeleverd?

“Uit een enquête die door alle medewerkers is ingevuld, komt unaniem naar voren dat het nu makkelijker is om moeilijke onderwerpen te bespreken met een van de managers. De band tussen collega’s is sterker geworden en mensen kunnen beter relativeren. We blijven constructief tijdens lastige gesprekken en helpen elkaar waar dat kan. En we gaan na of we elkaars afspraken begrijpen. Zo niet, dan gaan we opnieuw met elkaar om tafel, zonder naar elkaar te wijzen. We zijn professioneel volwassener geworden.”

Meer weten over deze case?

We vertellen je er graag alles over.

Neem contact op