Hamid & zijn werkwijze

“Met een Indonesische vader een Nederlandse moeder ontstond bij mij al vroeg een diepe overtuiging dat ik niet bij het een en niet bij het ander hoor. Van ‘buiten naar binnenkijken’ werd een tweede natuur en daar heb ik mijn werk van gemaakt. Als eeuwige buitenstaander observeer ik in teams gedrag en emoties die anderen vaak ontgaan. Als professional adresseer ik die en als persoon doe ik dat empathisch en confronterend.

‘Mijn werkwijze is jou in het hier en nu krijgen.’

Wat doe je op dit moment en waarom? Mijn werkwijze is jou in het hier en nu krijgen. Vaak zit dit in een detail, met een groot verhaal erachter dat jouw of andermans gedrag verklaart. Het benoemen van zo’n detail kan leiden tot een diepgaand gesprek waar al lang behoefte aan blijkt. Bijvoorbeeld, tijdens een vergadering observeerde ik dat een CEO die iedereen aankijkt, op één persoon na. Toen ik dit benoemde, raakte dat een gevoelige snaar, maar het leverde ook iets op. Door die onderliggende spanningen uit te spreken, kan er iets aan gedaan worden, wat leidt tot betere samenwerking.

Voordat ik een proces in ga, vraag ik toestemming en inzet van alle deelnemers. Soms duurt dat een hele ochtend. Dit ‘contracting’ neem ik heel serieus, omdat het vooraf obstakels wegneemt. We doen geen sessies omdat het wordt opgelegd; wat wil jij er uithalen is de centrale vraag. Mijn rol is om te confronteren: je zegt dit, maar doet het ander. Tijdens het ‘contracting’ vraag ik toestemming voor die confrontatie. Meestal lekker direct, maar ook met een knipoog en een glimlach.

‘Laten we met, door en van elkaar leren. Samen een leeromgeving creëren.’

Wat ik mooi vind, is als er binnen een bedrijf een leeromgeving ontstaat waarin mensen echt verbinden. Dat betekent dat je fouten mag maken en kwetsbaar mag zijn. Dat je mag zeggen: ik heb het niet goed aangepakt, kan je me alsjeblieft helpen? Die ruimte geef ik mezelf ook. Ik ben geen leraar maar een helper. Van elk proces leer ook ik weer een beetje bij. Dat is zo mooi aan dit werk.”